CHRYSO®Fuge B

Compliance

Domieszka uszczelniająca

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton fundamentów poni?ej lustra wody
  • Zbiorniki
  • Zaprawy uszczelniaj?ce
  • Beton i zaprawa pozostaj?ce w sta?ym kontakcie z wod?
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz