ODPOWIEDZIALNA FIRMA

Projekt GRUPY

“Grupa CHRYSO w projekcie zrównoważonego rozwoju uwzględnia dwa wymiary:

 • wewnętrzny, uwzględniający trzy filary wbudowane w projekt zrównoważonego rozwoju: budowa dobrobytu, wspieranie postępu społecznego i minimalizacja wpływu na środowisko. Być wzorcem to nasz cel.
 • zewnętrzny: przekonanie, że nasze rozwiązania są sprawcami „zielonej rewolucji" w dziedzinie  materiałów budowlanych. Naszym celem jest przyczynianie się do tworzenia „zielonych materiałów" w przyszłości." 


                                                                                                        Thierry Bernard, President

 CHRYSO, odpowiedzialną firmą

CHRYSO podjęło szereg konkretnych działań dotyczących następujących tematów:

Zielony-projekt w R&D

 • Projektowanie produktów mających minimalny wpływ na środowisko (wykonywanie badań LCA - ocen cyklu życia i wydawanie certyfikatów o oddziaływaniu na środowisko i zdrowie).
     
 • Wykorzystanie bezpiecznych surowców w tworzeniu i projektowaniu domieszek, które zmniejszają ryzyko narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo (bezpośrednich i pośrednich klientów):
          Zwiększenie ilości składników pochodzenia roślinnego (np. opartych na biomasie)
          Wprowadzanie produktów nie zawierających rozpuszczalników

Procesy przemysłowe

 • Recykling ścieków i wody stosowanej do produkcji i czyszczenia kontenerów.
 • Optymalizacja procesów przemysłowych w celu zmniejszenia zużycia energii.
 • Budowa nowych fabryk opartych na modelu „green factory".

Zawansowane systemy zarządzania

 • Zgodność produktów z przepisami REACH dla substancji chemicznych oraz ze standardami międzynarodowych i krajowych certyfikatów jakości produktów (CE, NF, BENOR, ASTM, Komo, itp.)
 • Systemy zarządzania i produkty zgodne z wymogami norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.