Nowa wersja aplikacji CHRYSO PN-EN 206

2020/09/10

W nowej wersji aplikacji CHRYSO PN-EN 206:

  • uwzględniono zapisy krajowego uzupełnienia do normy PN-B-06265:2018-10, szczególnie w zakresie wartości graniczne składu i właściwości betonu
  • wartości graniczne wyznaczyć teraz można dla dowolnej kombinacji klas ekspozycji
  • w przypadku stosowania koncepcji współczynnika k, użytkownik może także wybrać tryb wyznaczenia minimalnej zawartości cementu i maksymalnego współczynnika woda/(cement + k x popiół lotny): oparty na danych w Tablicy F.1 krajowego uzupełnienia lub modyfikacja zgodna z PN-EN 206+A1:2016-12
  • wartości graniczne uzupełniono o rodzaje cementu, których stosowanie w wybranej kombinacji klas ekspozycji uniemożliwia krajowe uzupełnienie (Tablica F.2)
  • ulepszono sposób i źródła danych dla określenia średniej temperatury dobowej
  • wprowadzono szereg mniejszych zmian i modyfikacji