Cinven rozpoczyna wyłączne negocjacje w sprawie przejęcia CHRYSO

2017/03/29

        W dniu 24 marca 2017 r., po upływie dwóch i pół roku od nabycia większościowego udziału w CHRYSO, firma LBO France rozpoczęła wyłączne negocjacje w sprawie sprzedaży spółki z międzynarodowym funduszem private equity Cinven, których wartości nie ujawniono.
Powyższy projekt umożliwi Grupie CHRYSO realizację ambitnej strategii, której celem jest zajęcie pozycji globalnego lidera.

Zespół Cinven zajmujący się przedsiębiorstwami przemysłowymi i zespół francuski zidentyfikowały CHRYSO jako atrakcyjną inwestycję na podstawie następujących kryteriów:
•    Silna pozycja rynkowa Grupy w atrakcyjnym segmencie rynku, zarówno w rozwiniętych, jak i rozwijających się regionach geograficznych;
•    Posiadający duże doświadczenie zespół kierowniczy, na czele którego stoi Prezes i Dyrektor Generalny Thierry Bernard, który miał swój udział w dynamicznym rozwoju Grupy;
•    Dobre wyniki Grupy w zakresie nabywania i integracji przedsiębiorstw, czego dowodem było przeprowadzenie sześciu przejęć w ciągu ostatnich dwóch lat, a także dalsze możliwości konsolidacji, szczególnie w krajach rozwijających się;
•    Innowacyjność Grupy realizowana dzięki posiadaniu własnych centrów badawczo-rozwojowych i bliskim relacjom z klientami;
•    Znaczny wzrost wydatków na infrastrukturę, rosnący popyt na mieszkania w krajach rozwijających się oraz ożywienie na rynku mieszkaniowym w Europie i USA, a także
•    Atrakcyjne możliwości ekspansji geograficznej na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Południowo-Wschodniej.

Komentując przejęcie CHRYSO, Xavier Geismar, Partner w firmie Cinven, powiedział:
– Zaklasyfikowaliśmy CHRYSO jako prężną spółkę działającą w bardzo atrakcyjnym sektorze chemii budowlanej i uważnie obserwowaliśmy jej rozwój. Firma Cinven cieszy się, że może zainwestować w jej działalność, wspierając doskonały zespół kierowniczy. Nasza zdolność szybkiego reagowania w celu realizacji tej inwestycji odzwierciedla skuteczność podejścia opartego na macierzy sektorowo- geograficznej, a nasz zespół francuski i zespół zajmujący się przedsiębiorstwami przemysłowymi współpracują ciągle ze sobą z w ramach tego projektu.

Nicolas Paulmier, Partner w firmie Cinven, dodał:
– Jesteśmy bardzo podekscytowani perspektywami rozwoju spółki CHRYSO. Jest ona bardzo dobrze zarządzana i istnieją znaczne możliwości organicznego rozwoju, a także rozwoju poprzez przejęcia i ekspansję geograficzną. Firma Cinven osiąga doskonałe wyniki we współpracy z innymi firmami, mającej na celu wspieranie ich strategii zakupów i konsolidacji oraz rozwój działalności na rynku międzynarodowym, zwłaszcza w Azji. Chcemy zrobić to samo ze spółką CHRYSO.

Thierry Bernard, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy CHRYSO, powiedział:
– Spółka CHRYSO posiada wyjątkowo dobrą pozycję, aby skorzystać z kilku atrakcyjnych czynników rynkowych, takich jak m.in. wzrost zużycia betonu na potrzeby infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego w skali globalnej, większa złożoność i skala projektów budowlanych – przy bardziej restrykcyjnych wymaganiach w zakresie materiałów budowlanych oraz coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój.  
– Cieszymy się ze współpracy z Cinven, biorąc pod uwagę duże doświadczenie tej firmy w rozwijaniu spółek w odpowiedzialny sposób oraz ze współpracy z zespołami kierowniczymi w celu osiągnięcia pozycji globalnego lidera.

CHRYSO stanowić będzie czwartą inwestycję Cinven za pośrednictwem szóstego funduszu Cinven. W sprawie transakcji zostaną przeprowadzone konsultacje z Radą Zakładową CHRYSO, a jej zawarcie uzależnione jest od uzyskania zgody organów regulacyjnych.