Konferencja ICCX Central Europe 14-16 luty 2018

2018/02/06

 

Szanowni Pa?stwo,

Wystawa ICCX Central Europe w 2018 ?wi?tuje ma?? rocznic?, poniewa? jest to ju? pi?ta konferencja bran?owa organizowana w Congress & Spa Hotel w Ossie. Przygotowania do konferencji ICCX Central Europe 2018, która odb?dzie si? w dniach 14 - 16 lutego 2018 roku, wesz?y w ko?cow? faz?. Uczestnicy tego spotkania bran?owego mog? spodziewa? si? wielu przemówie? wyg?oszonych przez mi?dzynarodowych ekspertów.

Cz??ci? wydarzenia b?d? targi mi?dzynarodowe; a jednym z wystawców b?dziemy my.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (104) !

Informacje o programie konferencji oraz o wystawie mo?na uzyska? na stronie www.iccx.org .

Do zobaczenia w Ossie!