Domieszki uplastyczniajace

CHRYSO®Optima 380
Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca
Szczegóły produktu