Domieszki upłynniające o wysokiej redukcji wody

neomere®FLOW 570S
neomere®FLOW 570S to rozpuszczalny w wodzie, zmodyfikowany kopolimer polikarboksylanowy, zwiększający płynność i podatność na obróbkę zaczynów...
Szczegóły produktu
neomere®FLOW 580N
  neomere ® FLOW 580N to rozpuszczalny w wodzie, zmodyfikowany kopolimer polikarboksylanowy, zwiększający płynność i podatność na obróbkę...
Szczegóły produktu