Domieszki do zastosowań specjalnych

Early strength Water reduction Concrete placeability Workability retention

CHRYSO®Aquabeton
Domieszka zwiększająca więźliwość wody / Domieszka do mieszanki betonowej układanej pod wodą
Szczegóły produktu
CHRYSO®Pompe
Środek ułatwiajacy pompowanie
Szczegóły produktu
CHRYSO®CIM
Dyspersja wodna polimerów, stabilna w środowisku zasadowym oraz całkowicie kompatybilna ze spoiwami hydraulicznymi.
Szczegóły produktu
CHRYSO®Serenis
Szczegóły produktu