CHRYSO®EnviroMix®178

Compliance

CHRYSO®EnviroMix®178 jest wieloskładnikową domieszką do betonu. Jej formuła opiera się na wyselekcjonowanych rodzajach aktywnych komponentów oraz proporcjach dobranych tak, aby uzyskać precyzyjnie określone właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego.

Domieszka zapewnia odpowiednio wysoką redukcję ilości wody bez blokowania procesu hydratacji, dzięki czemu osiąga się zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie w każdym wieku dojrzewania.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz