neomere®FLOW 580N

neomere®FLOW 580N to rozpuszczalny w wodzie, zmodyfikowany kopolimer polikarboksylanowy, zwiększający płynność i podatność na obróbkę zaczynów gipsowych

Karta Techniczna Pobierz