neomere®FLOW 570S

neomere®FLOW 570S to rozpuszczalny w wodzie, zmodyfikowany kopolimer polikarboksylanowy, zwiększający płynność i podatność na obróbkę zaczynów gipsowych.

Karta Techniczna Pobierz