CHRYSO® Fluid CR

Compliance

CHRYSO®Fluid CR jest domieszką upłynniającą, wytwarzaną na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz