CHRYSO®Cure CDS

CHRYSO®Cure CDS jest płynnym, gotowym do użycia środkiem na bazie wody do pielęgnacji świeżych betonów, zapraw, innych powłok zawierających cement oraz elementów świeżo rozformowanych.

Karta Techniczna Pobierz