CHRYSO®Cure HPP

CHRYSO®Cure HPP jest płynnym, gotowym do użycia środkiem na bazie wody do pielęgnacji świeżych betonów, zapraw, innych powłok zawierających cement oraz elementów świeżo rozformowanych.
Korzyści
  • Podczas schnięcia CHRYSO®Cure HPP wytwarza ochronną warstwę, która opóźnia wysuszanie betonu i zapraw, umożliwiając lepszą hydratację cementu i zmniejszając ryzyko powstawania wykwitów oraz pęknięć.
  • Po związaniu, powierzchnia betonu z CHRYSO®Cure HPP charakteryzuje się większą odpornością na ścieranie.
Dziedziny zastosowania
  • Pielęgnacja elementów o dużej wartości modułu powierzchniowego :
  • płyty, posadzki betonowe,
  • nawierzchnie drogowe i lotniskowe,
  • prefabrykowane elementy ścian.
  • Pielęgnacja betonów i zapraw narażonych na znaczne osuszanie w początkowej fazie dojrzewania (wysokie temperatury, wiatr).
  • Beton zacierany, wygładzenie pielęgnowanych powierzchni.
Karta Techniczna Pobierz