CHRYSO®Fluid RB

Compliance
CHRYSO®Fluid RB jest domieszką upłynniającą, wytwarzaną na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Korzyści
  • ma silne działanie dyspergujące wobec frakcji pylastych (cement, dodatki mineralne), co umożliwia produkcję plastycznych i ciekłych mieszanek przy niskiej wartości stosunku w/c.
  • zwiększa spoistość mieszanki betonowej, ograniczając zjawisko segregacji i oddzielania wody.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
  • Beton specjalny : posadzki, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz