CHRYSO®Omega 142

Compliance
CHRYSO®Omega 142 jest domieszką nowej generacji, znacznie redukującą ilość wody/upłynniającą. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowsze`j technologii polimerów hybrydowych.
Korzyści
  • szeroki zakres efektywnego dozowania
  • silną redukcję ilości wody zarobowej
  • długotrwałe utrzymanie konsystencji mieszanki betonowej
  • jednorodność i spoistość mieszanki betonowej.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5, również mieszanki w technologii ASCC
  • Beton towarowy
  • Beton o wysokiej zawartości kruszywa drobnego
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz