CHRYSO®Plast 358

Compliance
CHRYSO®Plast 358 jest domieszką uplastyczniającą wytwarzaną na bazie specjalnie dobranych związków organicznych.
Korzyści
  • Dzięki zastosowaniu CHRYSO®Plast 358 możemy optymalizować zawartość cementu, przy zachowaniu założonej konsystencji i wytrzymałości mechanicznej. Przy dozowaniu powyżej 0,40% w stosunku do masy cementu widoczny jest efekt opóźniający wiązanie.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S4
  • Beton towarowy
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
  • Beton specjalny : nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz