CHRYSO®Plast 331

Compliance
CHRYSO®Plast 331 jest domieszką uplastyczniającą wytwarzaną na bazie zmodyfikowanych lignosulfonianów.
Korzyści
  • zwiększenie i utrzymanie w czasie ciekłości i spoistości mieszanki betonowej przy stałej wartości stosunku w/c
  • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji
  • Przy dozowaniu powyżej 0,5% w stosunku do masy cementu widoczny jest efekt opóźniający wiązanie.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S4
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
  • Beton specjalny : posadzki, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz