CHRYSO®Alpha 306

Compliance
Domieszka specjalna dla mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
Karta Techniczna Download
Deklaracja Właściwości Użytkowych Download