CHRYSO®Quad 20

Compliance
CHRYSO®Quad 20 jest domieszką do betonu zwiększającą lepkość zaczynu cementowego o ograniczonym wpływie na konsystencję mieszanki betonowej.
Korzyści
  • Dzięki CHRYSO®Quad 20 wytworzona mieszanka betonowa jest mniej wrażliwa na wahania ilości wody zarobowej i zawartości drobnych frakcji.
Dziedziny zastosowania
  • Elementy prefabrykowane: żelbetowe, sprężone (również poddane termo obróbce)
  • Beton towarowy
  • Ograniczenie zjawiska samoczynnego wydzielania się wody z mieszanki betonowej i segregacji składników
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz