CHRYSO®Premia 501

Compliance

CHRYSO®Premia 501 jest domieszką nowej generacji – znacznie redukującą ilość wody/upłynniającą, wytwarzaną na bazie stabilizowanych polikarboksylanów.

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Mieszanki wymagające łatwego układania
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciekłej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Betony o wysokiej wytrzymałości wczesnej
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz