CHRYSO®Spolos TR

Compliance
CHRYSO®Spolos TR jest domieszką wytwarzaną na bazie nowoopracowanej grupy modyfikowanych polikarboksylanów. Innowacyjny skład stanowi odpowiedź na długo oczekiwane rozwiązanie: jednoczesne spełnienie wymagań dla domieszki uplastyczniającej oraz przyspieszającej twardnienie.
Korzyści
  • powoduje zwiększenie konsystencji i/lub zmniejszenie (typowo 8 ÷ 20 %) ilości wody w mieszance betonowej oraz
  • wyraźnie przyspiesza przyrost wytrzymałości betonu, szczególnie przy obniżonej temperaturze dojrzewania.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Mieszanka betonowa o konsystencji od S1 do S4
  • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
  • Beton towarowy
  • Elementy sprężone
  • Elementy żelbetowe
  • Beton wymagający szybkiego przyrostu wytrzymałości, również w obniżonej temperaturze dojrzewania
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz