CHRYSO®Spolos Y

Compliance
CHRYSO®Spolos Y jest domieszką wytwarzaną na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów. Charakteryzuje się podwójnym działaniem: uplastycznia mieszankę betonową oraz przyspiesza twardnienie i przyrost wytrzymałości betonu.
Korzyści
  • umożliwia zwiększenie konsystencji i/lub zmniejszenie (typowo 5 ÷ 12 %) ilości wody w mieszance betonowej oraz
  • w porównaniu do tradycyjnych plastyfikatorów wyraźnie przyspiesza przyrost wytrzymałości betonu, szczególnie przy obniżonej temperaturze dojrzewania.
Dziedziny zastosowania
  • CHRYSO®Spolos Y szczególnie zalecana jest do produkcji betonu towarowego w warunkach obniżonej temperatury. Sprawdza się również w produkcji elementów prefabrykowanych przy wymaganej podwyższonej wytrzymałości wczesnej betonu.
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
  • Mieszanka betonowa o konsystencji od S1 do S3
  • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
  • Beton towarowy
  • Elementy sprężone
  • Elementy żelbetowe
  • Beton wymagający szybkiego przyrostu wytrzymałości, również w obniżonej temperaturze dojrzewania.
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz