CHRYSO®Plast 461

Compliance
CHRYSO®Plast 461 jest domieszką uplastyczniającą wytwarzaną na bazie zmodyfikowanych lignosulfonianów.
Korzyści
  • Dzięki zastosowaniu CHRYSO®Plast 461 możemy optymalizować zawartość cementu, przy zachowaniu założonej konsystencji i wytrzymałości mechanicznej. Przy dozowaniu powyżej 0,5% w stosunku do masy cementu widoczny jest efekt opóźniający wiązanie.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S4
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
  • Beton specjalny : posadzki, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz