CHRYSO®Premia 380

Compliance

Domieszka nowej generacji – znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Mieszanki wymagające łatwego układania
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciekłej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Betony o wysokiej wytrzymałości wcześnej
  • Elementy betonowe, żelbetowe i sprężone
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC i UHPC
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz