CHRYSO®Premia 320

Compliance

Domieszka nowej generacji – znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Mieszanki wymagające łatwego układania
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciekłej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Betony o wysokiej wytrzymałości wczesnej
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
Karta Techniczna Download
Deklaracja Właściwości Użytkowych Download