CHRYSO®Deco Net

CHRYSO®Deco Net jest skoncentrowanym produktem na bazie kwasu, który rozpuszcza zabrudzenia betonem, zaprawą i zaczynem
Dziedziny zastosowania
  • Usuwanie zabrudzeń stwardniałym zaczynem/mleczkiem cementowym powierzchni z betonu, ceramiki i innych materiałów nieorganicznych
  • Końcowe czyszczenie powierzchni elementów z betonu z eksponowanym kruszywem (eliminacja niedokładności wypłukiwania)
Karta Techniczna Pobierz