CHRYSO®CIM

Dyspersja wodna polimerów, stabilna w środowisku zasadowym oraz całkowicie kompatybilna ze spoiwami hydraulicznymi.
Korzyści
 • poprawia plastyczność, spójność i przyczepność zaprawy do podłoża.
 • polepszenie takich parametrów zaprawy, jak wytrzymałość na rozciąganie, ścieranie i udarność.
 • nie ulega hydrolizie; może być stosowany w zaprawach okresowo lub stale narażonych na kontakt z wodą, również morską
 • zmniejsza moduł sprężystości, redukuje skurcz oraz pylenie powierzchni.
 • zwiększa wodoszczelność zaprawy oraz zwiększa odporność na oleje, smary, paliwo oraz słabe kwasy.
 • Zaprawa zawierająca CHRYSO@CIM jest nietoksyczna i nie zanieczyszcza żywności.
Dziedziny zastosowania
 • Warstwa szczepna przy wykonywaniu cienkich wylewek betonowych i wykończeniach powierzchni.
 • Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne.
 • Wodoszczelne powłoki zbiorników na wodę.
 • Ulepszenie zapraw tynkarskich - zwiększenie przyczepności i uszczelnienie.
 • Dodatek do jastrychów cementowych poprawiający przyczepność do podłoża.
 • Ulepszenie zapraw do tradycyjnego układania płytek.
 • Szpryc przed narzuceniem, reprofilacją i modelowaniem zaprawy na uzupełnianych powierzchniach np. uszkodzone naroża betonowe.
 • Zaprawy naprawcze do klejenia i mostkowania połączeń konstrukcyjnych.
 • Zaprawy naprawcze/montażowe do elementów prefabrykowanych.
 • Zaprawy do łatania i wypełniania spoin murarskich, przy pracach kominowe, wykonanie obróbek i kołnierzy uszczelniających.
 • Naprawa posadzek betonowych.
 • Zaczyn cementowy do uszczelniania powierzchni, pokrycie powłok bitumicznych fundamentów, injekcje oraz wypełnianie pęknięć.
Karta Techniczna Pobierz