CHRYSO®Lav Gel

CHRYSO®Lav Gel jest środkiem opóźniającym wiązanie, stosowanym na powierzchnię mieszanki betonowej – tzw. dezaktywatorem „pozytywnym”.
Korzyści
  • CHRYSO®Lav Gel został specjalnie zaprojektowany dla uzyskiwania powierzchni z eksponowanym drobnym kruszywem lub efektu delikatnego wypłukania (jak kwasem). CHRYSO®Lav Gel umożliwia uzyskiwanie głębokości penetracji mniejszych niż możliwe dla „pozytywnych” środków opóźniających wiązanie CHRYSO®Deco Lav. CHRYSO®Lav Gel jest produktem gotowym do uŜycia. Jego właściwości tiksotropowe zapobiegają spływaniu z powierzchni pionowych.
Dziedziny zastosowania
  • Beton architektoniczny
  • Płyty elewacyjne i okładziny z betonu z eksponowanym kruszywem
  • Elementy małej architektury ulic i ogrodów
  • Elementy prefabrykowane
Karta Techniczna Pobierz