CHRYSO®Fuge SL

Domieszka uszczelniająca

CHRYSO®Fuge SL jest domieszką uszczelniającą na bazie modyfikowanych silanów. Związki te powstrzymują w strukturze betonu zjawiska kapilarne (podciąganie kapilarne, transport cieczy).

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz