CHRYSO®Optima 350

Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca
Korzyści
  • Dzięki zastosowaniu CHRYSO®Optima 350 możliwa jest wysoka redukcja ilości wody i/lub znaczna poprawa urabialności i charakterystyki płynięcia mieszanki betonowej. Wynika stąd szeroki zakres stosowania CHRYSO®Optima 350 do różnych rodzajów betonu.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton towarowy
  • Mieszanki wymagające długiego utrzymania konsystencji
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciekłej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Mieszanki pompowane
  • Elementy żelbetowe
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC
  • Beton architektoniczny
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz