CHRYSO®Plast V90

CHRYSO®Plast V90 jest domieszką modyfikującą lepkość, zaprojektowaną specjalnie do stosowania w produkcji ciekłych i samozagęszczalnych (SCC) mieszanek i zapraw.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Mieszanka betonowa o konsystencji ≥ 100 mm opadu stożka, szczególnie zaś mieszanki w technologii ASCC i SCC
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Beton lekki
  • Zaczyny i iniekcje
Karta Techniczna Pobierz