CHRYSO®Plast V70

CHRYSO®Plast V70 jest domieszką uplastyczniającą, zaprojektowaną specjalnie do stosowania w produkcji ciekłych i samozagęszczalnych (SCC) mieszanek i zapraw.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Mieszanka betonowa o konsystencji ≥ 160 mm opadu stożka, szczególnie zaś mieszanki w technologii ASCC i SCC
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Beton lekki
  • Mieszanka betonowa pompowana na duże odległości
Karta Techniczna Pobierz