CHRYSO®Xel CLS

Compliance
CHRYSO®Xel CLS jest chlorkową domieszką przyspieszającą reakcję hydratacji cementu i znacznie zwiększającą przyrost wytrzymałości betonu we wczesnym okresie dojrzewania.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton wymagający szybkiego przyrostu wytrzymałości, również w obniżonej temperaturze dojrzewania.
  • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
  • Elementy z betonu niezbrojonego
  • Beton formowany
  • Elementy murowe z betonu
  • Kostka brukowa, płyty drogowe, krawężniki
Karta Techniczna Pobierz