CHRYSO®Xel 384

Compliance

CHRYSO®Xel 384 jest domieszką przyspieszającą twardnienie betonu.

Korzyści
  • działa jak katalizator hydratacji cementu, szczególnie w niskich temperaturach.
  • przyspiesza twardnienie, prowadząc do szybkiego przyrostu wytrzymałości mechanicznej, co powstrzymuje degradację świeżego betonu spowodowaną ujemnymi temperaturami.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Zalecany do cementu CEM III
  • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
  • Beton towarowy
  • Elementy sprężone
  • Elementy żelbetowe
  • Beton wymagający szybkiego przyrostu wytrzymałości, również w obniżonej temperaturze dojrzewania
  • Betonowanie w temperaturze do -10°C
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz