CHRYSO®Cure HPS

Gotowy do użycia płynny środek do pielęgnacji świeżego betonu, zapraw oraz innych powłok zawierających cement.
Korzyści
  • Podczas schnięcia CHRYSO®Cure HPS wytwarza ochronną warstwę, która opóźnia wysuszanie betonu i zapraw, umożliwiając lepszą hydratację cementu i zmniejszając ryzyko pęknięć we wczesnej fazie przyrostu wytrzymałości związanych ze skurczem plastycznym.
Dziedziny zastosowania
  • Pielęgnacja elementów, których powierzchnia wymaga specjalnych warunków: posadzki betonowe, bruk, drogi, zabudowy drogowe
  • Pielęgnacja betonów i zapraw narażonych na niekorzystne warunki schnięcia w początkowej fazie dojrzewania (wysoka temperatura, wiatr): wszelkie elementy na bazie cementu narażone na wczesne wysychanie
Karta Techniczna Pobierz