CHRYSO®Cure HPE

CHRYSO®Cure HPE jest płynnym, gotowym do użycia środkiem na bazie wody do pielęgnacji świeżych betonów, zapraw, innych powłok zawierających cement oraz elementów świeżo rozformowanych.
Korzyści
  • Podczas schnięcia CHRYSO®Cure HPE wytwarza ochronną warstwę, która opóźnia wysuszanie betonu i zapraw, umożliwiając lepszą hydratację cementu i zmniejszając ryzyko powstawania wykwitów oraz pęknięć.
Dziedziny zastosowania
  • Pielęgnacja elementów o dużej wartości modułu powierzchniowego: płyty, posadzki betonowe, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, prefabrykowane elementy ścian
  • Pielęgnacja betonów i zapraw narażonych na znaczne osuszanie w początkowej fazie dojrzewania (wysokie temperatury, wiatr)
  • Beton zacierany, wygładzenie pielęgnowanych powierzchni
Karta Techniczna Pobierz