CHRYSO®Deco Lav N

Gama 10 środków opóźniających wiązanie na bazie rozpuszczalnika. Z racji aplikacji na formy nazywamy je środkami lub dezaktywatorami „negatywnymi”.
Korzyści
  • CHRYSO®Deco Lav N umożliwiają opóźnienie wiązania mieszanki betonowej na powierzchni stykającej się z formą z naniesionym dezaktywatorem. Rodzaj środka można precyzyjnie dobrać dla planowanej grubości wypłukanego zaczynu, w zależności od wymiaru ziaren kruszywa.
Dziedziny zastosowania
  • Płyty elewacyjne i okładziny z betonu z eksponowanym kruszywem
  • Elementy małej architektury ulic i ogrodów
  • Elementy wyposażenia wolnych przestrzeni: ławki, siedziska, stoły, wyposażenie placów zabaw, fontanny, itp.
  • Ekrany akustyczne
Karta Techniczna Pobierz