CHRYSO®Color Flash 1

Domieszka intensyfikująca kolor i redukująca wykwity
Korzyści
 • Zwiększenie stopnia zagęszczenia mieszanki betonowej w elemencie
 • Poprawa jednorodności struktury betonu, w tym uzyskanie doskonałej dyspersji cząstek barwników
 • Podwyższenie wytrzymałości betonu na ściskanie, na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • Możliwość optymalizacji zawartości i składu spoiwa i drobnych frakcji (cement, dodatki mineralne, barwniki)
 • Zmiana zawartości i struktury porów w betonie, a w efekcie znaczne ograniczenie zjawiska wykwitów na elementach prefabrykowanych
Dziedziny zastosowania
 • Wszystkie rodzaje cementu
 • Beton barwiony i niebarwiony
 • Prefabrykacja
 • Elementy wibrowane i wibroprasowane
 • Kostka brukowa
 • Krawężniki i obrzeża
 • Dachówki
 • Bloczki i pustaki betonowe
 • Płyty chodnikowe
Karta Techniczna Pobierz