CHRYSO®Plast CER 50

Compliance
CHRYSO®Plast CER 50 jest domieszką uplastyczniającą wytwarzaną na bazie specjalnie dobranych związków organicznych.
Korzyści
  • Dzięki zastosowaniu CHRYSO®Plast CER 50 możemy optymalizować zawartość cementu, przy zachowaniu założonej konsystencji i wytrzymałości mechanicznej. Przy dozowaniu powyżej 0,5% w stosunku do masy cementu widoczny jest efekt opóźniający wiązanie.
  • CHRYSO®Plast CER 50 poprzez redukcję porowatości kapilarnej korzystnie wpływa na szczelność betonu i w konsekwencji jego trwałość.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S4
  • Beton towarowy
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
  • Beton specjalny: nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz