CHRYSO®Pareflo 10

Compliance
Domieszka uszczelniająca. Domieszka redukująca wykwity
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton architektoniczny
  • Beton barwiony
  • Mieszanka betonowa o konsystencji wilgotnej i niskiej urabialności (VLW)
  • Prefabrykacja
  • Elementy wibrowane i wibroprasowane
  • Kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, dachówki, płyty brukowe
  • Elementy małej architektury
Karta Techniczna Pobierz