CHRYSO®Optima 200

Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów
Dziedziny zastosowania
 • Wszystkie rodzaje cementu
 • Beton towarowy
 • Mieszanki wymagające długiego utrzymania konsystencji
 • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciekłej
 • Mieszanki w technologii SCC
 • Mieszanki pompowane
 • Beton architektoniczny gładki, w tym biały
 • Elementy żelbetowe
 • Elementy sprężone
 • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC
 • Posadzki przemysłowe
Karta Techniczna Pobierz