CHRYSO®Air LB

Compliance

CHRYSO®Air LB jest domieszką napowietrzającą, umożliwiającą formowanie się w betonie i w zapra-wach stabilnych mikropęcherzyków powietrza.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz