CHRYSO®Optima 100

Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca, wytwarzana na bazie modyfikowanych fosfonianów. Specjalnie zaprojektowana struktura molekularna nadaje domieszce szczególne właściwość
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton towarowy
  • Mieszanki wymagające bardzo długiego utrzymania konsystencji
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciekłej
  • Mieszanki pompowane
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
  • Elementy gęsto zbrojone
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz