CHRYSO®Premia 196

Compliance

Domieszka nowej generacji – znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów

Korzyści
  • skrócenie czasu dojrzewania do rozformowania elementów
  • redukcję temperatury lub czasu naparzania
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Prefabrykacja ciężka
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciekłej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Betony o wysokiej wytrzymałości wczesnej
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC, UHPC
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz