CHRYSO®Fluid 122

Compliance
CHRYSO®Fluid 122 jest domieszką upłynniającą, wytwarzaną na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów
Korzyści
  • ma silne działanie dyspergujące wobec frakcji pylastych (cement, dodatki mineralne), co umożliwia produkcję plastycznych i ciekłych mieszanek przy niskiej wartości stosunku w/c.
  • zwiększa spoistość mieszanki betonowej, ograniczając zjawisko segregacji i oddzielania wody.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5
  • Beton towarowy
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
  • Beton specjalny: posadzki, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne (w tym masywne)
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz