CHRYSO®Fluid GT

Compliance
CHRYSO®Fluid GT jest syntetyczną domieszką upłynniającą, wytwarzaną na bazie zmodyfikowanej, sulfonowanej polimelaminy.
Korzyści
  • uzyskanie doskonałej dyspersji ziaren spoiwa i kruszywa, co wpływa na wyraźną poprawę urabialności mieszanki betonowej
  • poprawa stopnia hydratacji spoiwa dzięki rozproszeniu jego ziaren. Zjawisko to pozwala na znaczną redukcje ilości wody zarobowej i wzrost wytrzymałości betonu : zarówno wczesnej jak i końcowej.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciekłej
  • Beton wysokowartościowy HPC
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
  • Beton specjalny : posadzki, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz