CHRYSO®Fluid AG

Compliance
CHRYSO®Fluid AG jest domieszką upłynniającą, wytwarzaną na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Korzyści
  • ma silne i długotrwałe działanie dyspergujące wobec frakcji pylastych (cement, dodatki mineralne), co umożliwia produkcję plastycznych i ciekłych mieszanek przy niskiej wartości stosunku w/c.
  • pozwala utrzymać założoną konsystencję mieszanki betonowej w wydłużonym czasie.
  • przy dozowaniu powyżej 0,8% w stosunku do masy cementu widoczny jest efekt opóźniający wiązanie.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5
  • Beton towarowy
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
  • Beton specjalny : posadzki, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne (w tym masywne)
  • Betonowanie w okresie podwyższonej temperatury
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz