CHRYSO®Air A10

Compliance
Domieszka napowietrzająca
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej, w tym SCC
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy żelbetowe
  • Elementy sprężone
  • Beton specjalny: nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe, wszelkie obiekty hydrotechniczne, zbiorniki
  • Każdy rodzaj betonu narażony na długotrwałe i cykliczne działanie mrozu
  • Kruszywo o niewielkiej zawartości drobnych frakcji
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz