CHRYSO®Xel CS

Compliance
CHRYSO®Xel CS jest domieszką przyspieszającą twardnienie betonu. Działa jak katalizator hydratacji cementu, szczególnie w niskich temperaturach. Przyspiesza twardnienie, prowadząc do szybkiego przyrostu wytrzymałości mechanicznej.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Zalecany do cementu CEM III
  • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
  • Beton towarowy
  • Elementy sprężone
  • Elementy żelbetowe
  • Beton wymagający szybkiego przyrostu wytrzymałości, również w obniżonej temperaturze dojrzewania
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz